Disclaimer

 

 

Privacy – Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan The Renovation Company bvba worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens worden door The Renovation Company bvba nageleefd. Deze informatie wordt slechts gebruikt om The Renovation Company bvba in staat te stellen om de vragen en/of opmerkingen van de klant efficiënt te behandelen en de dienstverlening te personaliseren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder de voorafgaandelijke toestemming van de klant. De klant kan ten allen tijde de door hem/haar verstrekte persoonlijke gegevens zelf inzien en wijzigen op deze website De klant heeft het recht om bij The Renovation Company bvba op te vragen welke gegevens wij van hem/haar geregistreerd hebben. Indien de klant hiervan op de hoogte wilt worden gesteld, dient hij een schriftelijk verzoek in te dienen. Dit verzoek dient gericht te worden aan The Renovation Company bvba, (KBO 0471.697.142) met maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters- Leeuw, Bergensesteenweg 758 België. De website www.meestersinmaatkasten.be kan mogelijk gebruik maken van cookies. Deze cookies kunnen in dat geval dienen om u te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. U kan deze cookies weigeren maar in dat geval kan The Renovation Company bvba de behoorlijke werking van de website niet garanderen.

Disclaimer – De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over The Renovation Company bvba en de door The Renovation Company bvba aangeboden producten. The Renovation Company bvba levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. The Renovation Company bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks. The Renovation Company bvba behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van The Renovation Company bvba. Ook voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de website of andere publicitaire mailings, e-mails of op internet kan The Renovation Company bvba niet aansprakelijk worden gesteld. The Renovation Company bvba sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij The Renovation Company bvba en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Renovation Company bvba. Door deze site te bezoeken aanvaardt de klant dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen The Renovation Company bvba en hem/haarzelf.

The Renovation Company bvba

Bergensesteenweg 7581600

Sint-Pieters- Leeuw België

BE 0471.697.142